Zapytaj o rozwiązania

Zielona energia

Kryzys klimatyczny motywuje naukowców z całego świata do podejmowania projektów badawczych dotyczących zielonej energii Jednym z kluczowych tematów tych prac jest energia słoneczna, która jest nielimitowana i dostępna dla każdego. W swoich koncepcjach naukowcy skupiają się, m.in. na metodach do wydajnego pozyskiwania i magazynowania energii słonecznej. W tych projektach pomagają naukowo-badawcze technologie próżniowe PREVAC, które są obecnie wykorzystywane w wielu obiecujących przedsięwzięciach, zbliżających naszą rzeczywistość do wizji zeroemisyjnej przyszłości.

Kategoria:

Panele fotowoltaiczne

Wystarczy godzina, by Słońce dostarczyło na Ziemię energię w ilości równej rocznemu zapotrzebowaniu całej ludzkości. By móc w pełni wykorzystać ten potencjał, energetyka potrzebuje ekonomicznego i wydajnego systemu do pozyskiwania energii z promieni słonecznych. Stąd ciągłe prace badawcze nad coraz bardziej absorpcyjnymi, wydajnymi i odpornymi materiałami fotowoltaicznymi do powlekania paneli. Dostarczamy modułowe platformy badawcze do projektów nad opracowaniem odpowiednich powłok oraz ich wytwarzaniu, tak by wyniki spełniały oczekiwania rynku ogniw fotowoltaicznych. Platformy badawcze PREVAC są przeznaczone do różnych metod depozycji i spełniają nawet najbardziej restrykcyjne wymogi badań naukowych.

Paliwa słoneczne

Energia słoneczna wymaga ekonomicznych i efektywnych metod produkcji oraz magazynowania, głównie z uwagi na zmiany w nasłonecznieniu (związane zarówno z cyklem dobowym, jak i zjawiskami pogodowymi). Jednym z obiecujących rozwiązań jest fotoliza wody (PEC – photoelectrochemical water splitting), czyli proces pozwalający na konwersję energii słonecznej w paliwa słoneczne. Prace badawcze w tym obszarze koncentrują się głównie na poszukiwaniu technologii materiałowych do produkcji wydajnych i możliwych do masowego zastosowania ogniw słonecznych. Systemy PREVAC do depozycji (Magnetron Sputtering, PLD) oraz analizy (XPS) są z sukcesami wykorzystywane w badaniach dotyczących odnajdywania odpowiedniego materiału na rzecz odnawialnej energii ze światła słonecznego.

Generatory termoelektryczne

Materiały termoelektryczne są szeroko wykorzystywane, m.in. w lodówkach, ogrzewaniu siedzeń samochodów, chłodzeniu elektroniki czy generacji prądu elektrycznego. Tak wiele możliwości zastosowań tych materiałów to zasługa ich wyjątkowych właściwości, takich jak: niezawodność czy brak konieczności konserwacji. Generatory termoelektryczne (Thermoelectric generators – TEG) zamieniają ciepło wydzielane podczas procesu produkcji na energię elektryczną, co daje duży potencjał w pracach badawczych. Systemy depozycji PREVAC (np. MBE, PLD) razem z modułem analizy (XPS) wspierają takie projekty i pozwalają m.in. odpowiednio przygotować oraz scharakteryzować materiały termoelektryczne.

Zapytaj o rozwiązanie