Zapytaj o produkt

Standardowe systemy PES

Standardowa aparatura PREVAC przeznaczona jest do eksperymentów spektroskopii fotoelektronowej w środowisku UHV, z możliwością kontroli temperatury próbki. 

Wolnostojąca aparatura nadaje się do analiz szerokiego zakresu nanomateriałów. Aparatura składa się z komory analitycznej wraz z komorą załadowczą do łatwego i szybkiego ładowania podłoży. System pompowania w połączeniu ze standardową objętością komory analitycznej pozwala osiągnąć ciśnienie bazowe poniżej 10-11 mbar, w zależności od konfiguracji pomp próżniowych. 

Cechy

 • Standardowe rozwiązanie dla większości potrzeb badawczych z zakresu technik XPS / UPS / ARPES / AES / EELS / ISS / IPES / LEIPS
 • Pełna automatyzacja eksperymentalnych procedur
 • Pionowa lub pozioma orientacja próbki
 • Hemisferyczny analizator energii EA15 UHV z wyposażeniem
 • Dwuanodowe, monochromatyczne źródło promieniowania rentgenowskiego AlKα & AgLα o wysokiej mocy, z zasilaczem
 • Dwuanodowe, niemonochromatyczne źródło promieniowania rentgenowskiego AlKα & MgKα o wysokiej mocy, z zasilaczem
 • Niemonochromatyczne źródło UV, z zasilaczem
 • Źródło elektronów do neutralizacji ładunków na próbce, z zasilaczem
 • Źródło jonów skupiające i kierunkujące wiązkę do profili głębokościowych i trawienia powierzchni, z zasilaczem
 • Zmotoryzowany lub manualny 4-6 osiowy manipulator próbek z szerokim zakresem temperaturowym (w zakresie od temperatur ciekłego helu/azotu do 1400˚C)
 • Różne rozmiary nośników próbek: od 10×10 mm do 1 cala
 • Komora analizy o średnicy Ø 310 mm
 • Ciśnienienie bazowe w zakresie 10-11 mbar, w zależności od konfiguracji pomp próżniowych
 • System pompowania (oparty na konfiguracji pompy próżni wstępnej, turbomolekularnej, jonowej i TSP z osłoną zalewową ciekłego azotu)
 • Próżniomierze zwyposażeniem
 • Komora załadowcza dla nośników próbek
 • Niezawodny i szybki liniowy system transferowania próbek z komory załadowczej do komory analizy
 • Okna obserwacyjne
 • Układ wygrzewania aparatury
 • Regulowana i sztywna rama główna aparatury
 • Szafy sterownicze 19″ z elektroniką
 • Pełna kontrola procesu i aparatury przy pomocy oprogramowania Spectrium i jednostki sterującej PLC

Opis

Komora analityczna wyposażona jest w kołnierze przyłączeniowe w standardzie UHV do podłączenia obecnych i przyszłych urządzeń, w tym: 

 • hemisferyczny analizator energii z wyposażeniem,
 • monochromatyczne źródło promieniowania rentgenowskiego z zasilaczem,
 • niemonochromatczne źródło promieniowania rentgenowskiego z zasilaczem,
 • monochromatyczne źródło UV z zasilaczem,
 • niemonochromatyczne źródło UV z zasilaczem,
 • źródło elektronów do neutralizacji ładunków na próbce z zasilaczem,
 • źródło elektronów skupiające i kierunkujące wiązkę z zasilaczem,
 • źródło jonów skupiające i kierunkujące wiązkę do profili głębokościowych i trawienia powierzchni z zasilaczem,
 • gazowe działo klastrowe (GCIB) z zasilaczem,
 • manipulator próbek z szerokim zakresem temperaturowym (w zakresie od temperatur ciekłego helu, azotu do 1400˚C),
 • system pompowania (oparty na konfiguracji pomp typu TMP, pomp jonowych i TSP z osłoną zalewową ciekłego azotu),
 • próżniomierze z wyposażeniem,
 • port wejściowy dla transferu liniowego pomiędzy komorą załadowczą a komorą analizy,
 • komora załadowcza dla nośników próbek,
 • dyfraktrometr LEED z oprzyrządowaniem,
 • urządzenie do IPES / LEIPS z oprzyrządowaniem,
 • okna obserwacyjne,
 • analizator gazów resztkowych.

Ostateczny wygląd i funkcjonalność zależy od konfiguracji aparatury. 

System pompowania to połączenie różnych typów pomp, np. pomp próżni wstępnej, pomp jonowych, pomy kriogenicznych, pomp turbomolekularnych lub tytanowych pomp sublimacyjnych z osłoną zalewową ciekłego azotu. Jest dobierane indywidualnie w celu uzyskania najlepszej wydajności pompowania zgodnie z określonymi wymaganiami aplikacji.  

W razie potrzeby modułowa konstrukcja aparatury umożliwia łączenie i integrację z dowolną inną platformą badawczą za pośrednictwem radialnej komory dystrybucji lub transferu tunelowego do przenoszenia próbek.  

Oprogramowanie sterujące pomiarem Spectrium pozwala na integrację i doskonałą współpracę hemisferycznego analizatora energii i źródeł różnych typów, a także umożliwia łatwe pisanie receptur, automatyczną kontrolę pomiaru próbek i obszerną rejestrację danych. Umożliwia integrację nowych dodatkowych komponentów opartych na platformie Open Source Tango. 

Opcje

 • Monochromatyczne źródło UV z zasilaczem
 • Dyfraktrometr LEED z oprzyrządowaniem
 • Urządzenie IPES / LEIPS z oprzyrządowaniem
 • Źródło elektronów skupiające i kierunkujące wiązkę z zasilaczem
 • Gazowe działo klastrowe (GCIB) z zasilaczem
 • Komora z magazynem próbek 
 • Radialna komora dystrybucji lub transfer tunelowy do przenoszenia próbek
 • Walizka próżniowa (komora transportowa) z portem wejściowym w komorze załadowczej
 • Analizator gazów resztkowych
 • Pirometr

Techniki

Spektroskopia fotoemisyjna (PES) jest techniką eksperymentalną i główną odmianą spektroskopii elektronowej. Metoda oparta jest na zjawisku fotoelektrycznym i analizie rozkładu energii kinetycznej fotoelektronów. Emitowana energia jest wynikiem pobudzenia powierzchni próbki promieniowaniem elektromagnetycznym. 

Technika PES jest najczęściej stosowaną metodą badania powierzchni i badania cienkich warstw. Dostarcza informacji: o składzie ilościowym, charakterystyce wiązań atomowych, grubości warstw. W podstawowym procesie (fotoefekt) mierzy emisję fotoelektronów w wyniku napromieniowania materii fotonami. 

Zawiera techniki fotoelektronowe: 

 • XPS – rentgenowska spektroskopia fotoelektronowa 
 • HAXPES – rentgenowska spektroskopia fotoelektronowa w zakresie twardych X
 • UPS – ultrafioletowa spektroskopia fotoelektronów
 • ARPES – kątoworozdzielcza spektroskopia fotoemisyjna

Dodatkowe techniki: 

 • IPES – spektroskopia odwróconej fotoemisji 
 • LEIPS – inwersyjna spektroskopia fotoelektronów niskiej energii 
 • AES – spektroskopia elektronów Augera 
 • EELS – spektroskopia strat energii elektronów 
 • ISS – spektroskopia rozpraszania jonów 

Może spodoba się również…

Zapytaj o produkt