Zapytaj o rozwiązania

Obróbka cieplna i metalurgia

Atmosfera to czynnik ograniczający w procesie obróbki cieplnej. Może bowiem dochodzić do reakcji chemicznej gorącej powierzchni materiału z tlenem i innymi składnikami, a także do inkluzji cząsteczek gazu. Zastosowanie gazu obojętnego nie eliminuje potencjalnych problemów. Dopiero warunki próżni pozwalają na precyzyjną obróbkę, bez ryzyka reakcji materiału z otoczeniem. Oferujemy instalacje UHV (Ultra High Vacuum) do procesu obróbki cieplnej, takich jak: wyżarzanie, hartowanie, lutowanie, spiekanie, a także nawęglanie próżniowe.

Kategoria:
Zapytaj o rozwiązanie
    Powered by