Zapytaj o rozwiązania

Półprzewodniki i technologie solarne

Techniki próżniowe są niezbędne w produkcji technologii solarnych oraz półprzewodników. Szyte na miarę systemy UHV (Ultra High Vacuum) są wykorzystywane w tworzeniu cienkowarstwowych i krystalicznych powłok wykorzystywanych w przemyśle fotowoltaicznym. Oferujemy instalacje oraz pompy próżniowe niezbędne w procesach m.in. laminowania ogniw słonecznych czy sprężania lub osadzania cienkowarstwowych powłok o grubości ułamków mikrometrów.

Kategoria:
Zapytaj o rozwiązanie
    Powered by