Skontakuj się z nami

Naprawa i kalibracja sprzętu

Naprawy i serwis sprzętu mają na celu rozwiązanie problemu z systemem, pojedynczym urządzeniem lub instalacją próżniową. Nasi inżynierowie mogą także przeprowadzić kompleksową kalibrację – wykonują wzorcowanie, kalibrację adiustację oraz sprawdzają głowice pomiarowe (próżniowe oraz ciśnieniowe), zgodnie z obowiązującymi normami. Wzorcowanie przebiega na podstawie normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Dokładność pomiarowa wynosi 0,5% (w zakresie od 1000 mbar do 10 mbar). Wzorcowe głowice próżniowe i ciśnieniowe są objęte przeglądami kalibracyjnymi, wykonanymi w akredytowanych instytucjach, zgodnie z narodowymi standardami.

Kategoria:
Zapytaj o pomoc