Zapytaj o produkt

Standardowe systemy MBE

Standardowa aparatura MBE PREVAC składa się z komory procesowej osadzania cienkich warstw wraz z komorą załadowczą do łatwego i szybkiego ładowania substratu. Nadaje się do wzrostu pierwiastków z grup III/V, II/VI oraz innych heterostruktur.

Dostępna jest konstrukcja systemu, w której dolny kołnierz jest wymienny. Cały kołnierz można wtedy łatwo wymienić za pomocą specjalnie zaprojektowanego wózka, dzięki czemu w Twoich badaniach dostępny będzie szeroki zakres konfiguracji źródeł i opcji.

 

SKU: 329 Kategoria:

Cechy

 • Wszechstronne rozwiązanie dla większości potrzeb badawczych w zakresie procesu wzrostu warstw techniką MBE 
 • Idealna do wzrostu cienkich warstw z pierwiastków z grup III/V, II/VI oraz innych heterostruktur
 • Do 10 komórek efuzyjnych w portach DN 63CF, wraz z zasilaczami
 • Kraker z zasilaczem
 • Piec elektronowy wysokiej mocy z zasialczem
 • 1-4 osiowy zmotoryzowany lub manualny manipulator ze stacją odbiorczą do osiągania wysokich temperatur do 1400°C (ze stabilnym elementem grzejnym o długiej żywotności wykonanym z SiC)
 • Różne rozmiary nośników substratu/podłoża: od 10×10 mm do 4 cali
 • Ciśnienie bazowe pomiędzy 5×10-10 – 5×10-11 mbar
 • Komora procesowa Ø 300 lub 450mm z wymienną dolną flanszą (np. z 10 portami o rozmiarze DN 63CF dla źródeł w komorze Ø 450 mm)
 • System pompowania (oparty na konfiguracji pomp próżni wstępnej, turbomolekularnej, jonowej i TSP)
 • Waga kwarcowa z wyposażeniem do pomiaru grubości osadzania cienkich warstw, wraz z przesuwem liniowym
 • Dyfraktrometr RHEED/TorrRHEED z oprzyrządowaniem
 • Dodatkowe niezależne przesłony na portach DN63CF
 • Komora załadowcza dla nośników próbek
 • Niezawodny i szybki liniowy system transferowania próbek z komory załadowczej do komory procesowej
 • Wewnętrzna osłona przed zanieczyszczeniem ścian komory procesowej
 • Próżniomierze z wyposażeniem 
 • Okna obserwacyjne z przesłonami
 • Układ chłodzenia z integrowaną linią przedmuchu przed wygrzewaniem aparatury
 • Układ wygrzewania aparatury
 • Regulowana i sztywna rama główna aparatury 
 • Szafy sterownicze 19″ z elektroniką

Opis

Wolnostojąca aparatura dla techniki epitaksji z wiązki molekularnej (MBE) nadaje się do wzrostu pierwiastków z grup III/V, II/VI oraz innych heterostruktur. 

Komora procesowa zawiera 10 porty dla źródeł napylających wraz stolikiem na podłoże jest przeznaczony dla próbek o średnicy do 4 cali, z opcją grzania i obracania podczas procesu. Proces osadzania cienkich warstw można realizować w szerokim zakresie temperatur (od temperatur ciekłego azotu LN2 do 1400˚C) i można go w pełni programować i kontrolować za pomocą sterownika PLC. 

Komora procesowa wyposażona jest w kołnierze przyłączeniowe w standardzie UHV do podłączenia obecnych i przyszłych urządzeń, w tym: 

 • do 10 źródeł komórek efuzyjnych na flanszach DN63CF (wysoko i niskotemperaturowe, jedno lub wielo-filamentowe),
 • niezależne przesłony na flanszach DN 63CF,
 • kraker, z zasilaczem,
 • piec elektronowy wysokiej mocy, z zasilaczem,
 • manipulator substratu z szerokim zakresem temperaturowym (w zakresie od temperatur LN2 ciekłego azotu do 1400˚C),
 • system pompowania (oparty na konfiguracji pomp próżni wstępnej, TMP, jonowych i TSP),
 • próżniomierze z wyposażeniem,
 • port wejściowy dla transferu liniowego lub walizki próżniowej,
 • waga kwarcowa z wyposażeniem do pomiaru grubości osadzania cienkich warstw, wraz z przesuwem liniowym,
 • dyfraktrometr RHEED/TorrRHEED z oprzyrządowaniem,
 • zautomatyzowana lub manualna przesłona liniowa służącą do wykonywania warstw klinowych lub masek,
 • dodatkowy system dozowania gazów np. reaktywnego procesu,
 • okna obserwacyjne z przesłonami,
 • analizator gazów resztkowych,
 • monitor strumienia wiązki,
 • podgrzewane okna dla urządzeń diagnostycznych.

Ostateczny wygląd i funkcjonalność zależy od konfiguracji aparatury. 

W razie potrzeby modułowa konstrukcja aparatury umożliwia łączenie i integrację z dowolną inną platformą badawczą za pośrednictwem radialnej komory dystrybucji lub transferu tunelowego do przenoszenia podłoży.  

System pompowania w połączeniu ze standardową objętością komory procesowej pozwala osiągnąć ciśnienie bazowe w zakresie 5×10-10 – 5×10-11 mbar, w zależności od konfiguracji pomp próżniowych. System pompowania to połączenie różnych typów pomp, np. pompy próżni wstępnej, pompy jonowje, pompy kriogenicznej, pompy turbomolekularnej lub tytanowej pompy sublimacyjnej, indywidualnie dobierane w celu uzyskania najlepszej wydajności pompowania zgodnie z określonymi wymaganiami aplikacji.  

Oprogramowanie sterujące procesem Synthesium umożliwia integrację i doskonałą współpracę źródeł różnych typów i producentów, a także umożliwia łatwe pisanie receptur, automatyczną kontrolę wzrostu cienkich warstw i obszerną rejestrację danych. Umożliwia integrację nowych dodatkowych komponentów opartych na platformie Open Source Tango. 

System wyposażony jest w zaawansowane, łatwe w obsłudze zasilacze i urządzenia elektroniczne sterujące i wspomagające źródła oraz całą aparaturę badawczą.

Opcje

 • Dodatkowa komora z magazynem próbek 
 • Zautomatyzowana lub manualna przesłona liniowa służącą do wykonywania warstw klinowych lub masek
 • Wewnętrzna osłona oddzielająca źródła i chroniąca przed wzajemnym zanieczyszczeniem
 • Walizka próżniowa wraz z portem wejściowym w komorze załadowczej
 • Dodatkowy system dozowania gazów np. do reaktywnego procesu
 • Analizator gazów resztkowych
 • Monitor strumienia wiązki 
 • Podgrzewane okna dla urządzeń diagnostycznych
 • Pirometr 
 • Pełna kontrola procesu i aparatury przy pomocy jednostki sterującej PLC i oprogramowania Synthesium

Aplikacje

Zastosowania Typy źródeł
Komórki efuzyjne Naparowywarki

elektronowe

Krakery Źródła sublimacyjne
metale Al, Co, Ni, Cu (itp.) Mo, Pd, Ta, W, Pt
grupa III/V Be, Al, Ga, In P, As, Sb C, Si domieszkowany
grupa II/VI Be, Zn, Cd S, Se, Te
grupa IV Ge, Sn, Pb Si, Ge B, P, Sb domieszkowany
tlenki Mn, Fe, Ni, Ga, Bi, Eu
izolatory

topologiczne (TI)

Ge, Sn, Te, Bi, GeSb B Se, Te

Może spodoba się również…

Zapytaj o produkt