Zapytaj o produkt

Standardowe systemy HPPES

Standardowe aparatury HPPES firmy PREVAC przeznaczone są do eksperymentów spektroskopii fotoelektronów w zakresie ciśnień od 2×10-9 mbar do 50 mbar, z kontrolowaną temperaturą próbki. System nadaje się do analizy szerokiej gamy nanomateriałów w warunkach UHV lub ciśnienia otoczenia.

Aparatura składa się z komory analitycznej wraz z komorą załadunkową do łatwego i szybkiego załadunku nośników próbek. Zapewniona jest pełna ochrona PLC i oprogramowanie do sterowania, zawierające przejrzystą wizualizację stanu urządzenia, akwizycję danych i sterowanie wszystkimi zintegrowanymi urządzeniami, zasilaczami i urządzeniami pomocniczymi.

Cechy

 • Standardowe rozwiązanie dla większości potrzeb badawczych z zakresu technik:
  – XPS / UPS / ARPES / AES / EELS / ISS / IPES / LEIPS  |  w warunkach UHV
  – HPXPS / APXPS / APUPS  |  w warunkach ciśnienia otoczenia AP
 • Pełna automatyzacja eksperymentalnych procedur
 • Konfiguracja “backfilling”
 • Wysoko-ciśnieniowy, hemisferyczny analizator energii EA15-HP5 / EA15-HP50 z wyposażeniem
 • Wysoko-ciśnieniowe, dwuanodowe, monochromatyczne źródło promieniowania rentgenowskiego AlKα & AgLα o wysokiej mocy, z zasilaczem
 • Wysoko-ciśnieniowe, dwuanodowe, niemonochromatyczne źródło promieniowania rentgenowskiego AlKα & MgKα o wysokiej mocy, z zasilaczem
 • Niemonochromatyczne źródło UV, z zasilaczem
 • Źródło elektronów do neutralizacji ładunków na próbce, z zasilaczem
 • Źródło jonów skupiające i kierunkujące wiązkę do profili głębokościowych i trawienia powierzchni, z zasilaczem
 • Zmotoryzowany lub manualny 4-6 osiowy manipulator próbek z szerokim zakresem temperaturowym (w zakresie od temperatur ciekłego helu/azotu do 1400˚C)
 • Różne rozmiary nośników próbek: od 10×10 mm do 2 cali
 • Komora analizy o średnicy Ø 310 mm
 • Ciśnienie bazowe w zakresie 10-9 mbar, w zależności od konfiguracji pomp próżniowych
 • System pompowania (oparty na konfiguracji pompy próżni wstępnej, turbomolekularnej, jonowej i TSP z osłoną zalewową ciekłego azotu)
 • Próżniomierze zwyposażeniem
 • Komora załadowcza dla nośników próbek
 • Niezawodny i szybki liniowy system transferowania próbek z komory załadowczej do komory analizy
 • Okna obserwacyjne z kamerą
 • Układ wygrzewania aparatury
 • Regulowana i sztywna rama główna aparatury
 • Szafy sterownicze 19″ z elektroniką
 • Pełna kontrola procesu i aparatury przy pomocy oprogramowania Spectrium i jednostki sterującej PLC

Opis

Komora analityczna wyposażona jest w kołnierze przyłączeniowe w standardzie UHV do podłączenia obecnych i przyszłych urządzeń, w tym: 

 • wysoko-ciśnieniowy, hemisferyczny analizator energii z wyposażeniem,
 • wysoko-ciśnieniowe, monochromatyczne źródło promieniowania rentgenowskiego z zasilaczem,
 • wysoko-ciśnieniowe, niemonochromatczne źródło promieniowania rentgenowskiego z zasilaczem,
 • monochromatyczne źródło UV z zasilaczem,
 • niemonochromatyczne źródło UV z zasilaczem,
 • źródło elektronów do neutralizacji ładunków na próbce z zasilaczem,
 • źródło elektronów skupiające i kierunkujące wiązkę z zasilaczem,
 • źródło jonów skupiające i kierunkujące wiązkę do profili głębokościowych i trawienia powierzchni z zasilaczem,
 • gazowe działo klastrowe (GCIB) z zasilaczem,
 • manipulator próbek z szerokim zakresem temperaturowym (w zakresie od temperatur ciekłego helu, azotu do 1400˚C),
 • system pompowania (oparty na konfiguracji pomp typu TMP, pomp jonowych i TSP z osłoną zalewową ciekłego azotu),
 • próżniomierze z wyposażeniem,
 • port wejściowy dla transferu liniowego pomiędzy komorą załadowczą a komorą analizy,
 • komora załadowcza dla nośników próbek,
 • okna obserwacyjne,
 • analizator gazów resztkowych.

Ostateczny wygląd i funkcjonalność zależy od konfiguracji aparatury. 

System pompowania to połączenie różnych typów pomp, np. pomp próżni wstępnej, pomp jonowych, pomy kriogenicznych, pomp turbomolekularnych lub tytanowych pomp sublimacyjnych z osłoną zalewową ciekłego azotu. Jest dobierane indywidualnie w celu uzyskania najlepszej wydajności pompowania zgodnie z określonymi wymaganiami aplikacji.  

W razie potrzeby modułowa konstrukcja aparatury umożliwia łączenie i integrację z dowolną inną platformą badawczą za pośrednictwem radialnej komory dystrybucji lub transferu tunelowego do przenoszenia próbek.  

Oprogramowanie sterujące pomiarem Spectrium pozwala na integrację i doskonałą współpracę hemisferycznego analizatora energii i źródeł różnych typów, a także umożliwia łatwe pisanie receptur, automatyczną kontrolę pomiaru próbek i obszerną rejestrację danych. Umożliwia integrację nowych dodatkowych komponentów opartych na platformie Open Source Tango. 

Opcje

 • Komórka wysokociśnieniowa z manipulatorem
 • W pełni zautomatyzowana komora mieszania z dozowaniem do 4 rodzajów gazów
 • Monochromatyczne źródło UV z zasilaczem
 • Źródło elektronów skupiające i kierunkujące wiązkę z zasilaczem
 • Gazowe działo klastrowe (GCIB) z zasilaczem
 • Komora z magazynem próbek 
 • Radialna komora dystrybucji lub transfer tunelowy do przenoszenia próbek
 • Walizka próżniowa (komora transportowa) z portem wejściowym w komorze załadowczej
 • Analizator gazów resztkowych
 • Pirometr

Techniki

Spektroskopia fotoemisyjna (PES) jest techniką eksperymentalną i główną odmianą spektroskopii elektronowej. Metoda oparta jest na zjawisku fotoelektrycznym i analizie rozkładu energii kinetycznej fotoelektronów. Emitowana energia jest wynikiem pobudzenia powierzchni próbki promieniowaniem elektromagnetycznym. 

Technika PES jest najczęściej stosowaną metodą badania powierzchni i badania cienkich warstw. Dostarcza informacji: o składzie ilościowym, charakterystyce wiązań atomowych, grubości warstw. W podstawowym procesie (fotoefekt) mierzy emisję fotoelektronów w wyniku napromieniowania materii fotonami. 

Zawiera techniki fotoelektronowe: 

 • XPS – rentgenowska spektroskopia fotoelektronowa 
 • HAXPES – rentgenowska spektroskopia fotoelektronowa w zakresie twardych X
 • UPS – ultrafioletowa spektroskopia fotoelektronów
 • ARPES – kątoworozdzielcza spektroskopia fotoemisyjna

Dodatkowe techniki: 

 • IPES – spektroskopia odwróconej fotoemisji 
 • LEIPS – inwersyjna spektroskopia fotoelektronów niskiej energii 
 • AES – spektroskopia elektronów Augera 
 • EELS – spektroskopia strat energii elektronów 
 • ISS – spektroskopia rozpraszania jonów 

Może spodoba się również…

Zapytaj o produkt