Zapytaj o rozwiązania

Biomedycyna

Biomedycyna to dziedzina nauki ściśle powiązana m.in. z biofizyką, biochemią, a także inżynierią materiałową. Dzięki jej najnowszym osiągnięciom powstają przełomowe struktury, technologie diagnostyczne oraz urządzenia wykorzystywane w przemyśle medycznym. Systemy PREVAC wspierają naukowców w pracach badawczych nad analizą oraz depozycją biomedycznych powłok do celów medycznych. Przykładem efektów takich projektów jest powłoka cienkowarstwowa w postaci domieszkowanego tlenku tytanu (TiO2), która potencjalnie może pełnić rolę materiału antybakteryjnego.

Kategoria:

Powłoki DLC

Powłoki DLC (diamond-like carbon) oraz biomedyczne materiały na bazie węgla wyróżniają się swoimi właściwościami mechanicznymi, takimi jak: biokompatybilność i hydrofobowość. Z powodu tych atutów cienkowarstwowe powłoki DLC są z powodzeniem stosowane w branży medycznej. Przy użyciu różnych metod depozycji naukowcy ulepszają parametry, takie jak: właściwości ślizgowe i trwałość materiału. Systemy PREVAC pozwalają w pełni kontrolować proces depozycji i jednocześnie spełniają najbardziej restrykcyjne wymagania procesu badawczego. Umożliwiają automatyzację, posiadają opcję konfiguracji elementów oraz pozwalają na łączenie różnych metod depozycji oraz analityki.

Biosensory

Biosensory pełnią ważną rolę w wielu obszarach medycyny, a także codziennym życiu pacjentów. Przykładem mogą być urządzenia monitorujące poziom glukozy (glukometry) oraz aparatura diagnostyczna, bazująca na miniaturowych czujnikach. By umożliwić rozwój tych technologii, konieczne są badania nad półprzewodnikowymi materiałami tlenkowymi i ich analiza pod kątem możliwych zastosowań diagnostycznych. Wiele metod depozycji, m.in. rozpylanie magnetronowe (magnetron sputtering) wykorzystuje się do badań nad wzrostem oraz właściwościami tlenków półprzewodnikowych. Aparatura PREVAC umożliwia tworzenie nowych materiałów, ich wnikliwą analizę oraz zautomatyzowanie całego procesu badawczego. Nasze systemy mają szerokie możliwości modyfikacji, dzięki czemu można dopasować je do indywidualnych wymagań projektu naukowego.

Zapytaj o rozwiązanie