Znajdź najlepsze analizatory energii hemisferycznej do badań PES o wysokiej rozdzielczości.

– pomiary w środowisku statycznym i dynamicznym do 50 mbar

– według zadanej energii fotoelektronów analizatory są skonfigurowane z maksymalnie 9 predefiniowanymi PE – zależy od wersji

– wyposażone w modułowy zasilacz wysokiego napięcia RUDI-EA2 oraz oprogramowanie Spectrium do sterowania i akwizycji danych.

Skontaktuj się z nami inquiry@prevac.eu

Brak alternatywnego opisu tekstowego dla tego zdjęcia