Spektroskopia fotoelektronów (PES) jest szeroko stosowaną i kluczową techniką badawczą do badania fizycznych i chemicznych właściwości materiałów. Standardowe systemy PES firmy PREVAC to wszechstronne narzędzia analityczne, oparte na sprawdzonych w praktyce rozwiązaniach, które sprawiają, że cały proces pomiarowy jest łatwy i wygodny dla użytkownika.