15-17 Maj 2024, Lille, Francja.
Przedstawiciel: Scientec.

Krajowe Dni Spektroskopii Fotoemisyjnej (JNSPE) to coroczne wydarzenie Federacji Badań nad Spektroskopią Fotoemisyjną FR SPE 2050. JNSPE ma na celu prezentację najnowszych osiągnięć w spektroskopii fotoemisyjnej zarówno w zakresie zrozumienia zjawisk związanych z chemią i fizyką powierzchni oraz granic faz, jak i aspektu analitycznego w szerokim znaczeniu tych technik. Spotkajmy się tam!