17-21 Czerwiec 2024, Harrogate Convention Centre, Harrogate, Wielka Brytania.
Przedstawiciel: CN Technical Services.

Konferencja zapewnia naukowcom, badaczom i inżynierom możliwość spotkania i omówienia najnowszych osiągnięć w fizyce powierzchni, fizyce plazmy, dynamice gazów, metrologii próżniowej i technologiach próżniowych, a także ich zastosowań w przemyśle.

Nasi przyjaciele z CN Tech z przyjemnością doradzą i odpowiedzą na Wasze pytania.