1 grudnia 2023, Synchrotron ALBA, Maxwell Auditorium, Barcelona, Hiszpania.

Przedstawiciel: Scientec Iberica

Organizatorami Forum Dostawców dla Big Science: Możliwości branżowe w zakresie infrastruktury źródeł światłaALBA, ESRF, CDTI oraz LEAPS. Celem forum jest omówienie nadchodzących potrzeb w zakresie technologii źródeł światła, w szczególności tych związanych z planowanymi obecnie modernizacjami synchrotronów na dużą skalę.