27-30 listopada 2023, Centrum Wymiany Informacji Prefektury Aina Iwate, Japonia.

Przedstawiciel: Technoport Ltd.

Co roku doroczne spotkanie Japońskiego Towarzystwa Nauk o Plazmie i Badań nad Fuzją Jądrową gromadzi ponad 500 uczestników, którzy prezentują i omawiają wyniki swoich badań w takich dziedzinach badawczych jak podstawy fizyki plazmowej, zastosowania plazmy, synteza jądrowa, inżynieria termojądrowa i inne.