17-20 września, Madison, Wisconsin, USA.

Przedstawiciel: Sentys.

Konferencja prezentuje ważne wyniki badań od podstawowych materiałów i urządzeń, poprzez zastosowania technologiczne, aż do wysokonakładowej i taniej produkcji. W ramach NAMBE odbywa się wręczenie nagród MBE Innovator Award, NAMBE Young Investigator Award oraz Best Student Paper.