PRZYSZŁOŚĆ JEST ZIELONA

Zrównoważony Rozwój

Łączymy naszą działalność biznesową z dbałością o środowisko naturalne, społeczność, w której działamy i przyszłe pokolenia.

sustainable-development

Specjaliści w Prevac

Ludzie są fundamentem naszej firmy. Staramy się, aby w naszej firmie panowała atmosfera wzajemnej tolerancji i szacunku. Tworzymy kulturę organizacyjną, w której dostrzega się zarówno wyjątkową wartość każdej jednostki, jak i efekty synergii płynące z pracy zespołowej.

Nasze cele osiągamy dzięki naszym pracownikom, którym zapewniamy bezpieczne, ergonomiczne oraz przyjazne środowisko pracy oraz pełne wyposażenie w nowoczesne narzędzia, ułatwiające realizację powierzonych zadań.

Z troską podchodzimy do wymagań przepisów BHP. Bezpieczeństwo to podstawa naszej działalności.

Surowce i towary

Istotne w naszej działalności jest pochodzenie surowców i towarów, z których powstają nasze produkty. Dążymy do odpowiedzialnego korzystania z zasobów naturalnych podczas produkcji oraz dystrybucji naszych produktów, towarów i usług oraz pragniemy dostarczać je bez szkody dla człowieka, środowiska naturalnego i przyszłych pokoleń.

Przy wyborze surowców w miarę możliwości stosujemy materiały producentów dbających o zrównoważony rozwój. Stosujemy przejrzyste zasady wyboru partnerów, w szczególności dostawców materiałów i usług. Realizując transakcje zakupu kładziemy nacisk na jakość towaru, termin dostawy, cenę i aspekty środowiskowe.

Konsekwentnie śledzimy nasze łańcuchy dostaw i jesteśmy w kontakcie z naszymi dostawcami w celu oszczędzania energii, korzystania z energii odnawialnej i przestrzegania wytycznych oraz przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Relacje z naszymi dostawcami oraz partnerami opieramy przede wszystkim na partnerstwie, wzajemnym zaufaniu, uczciwości, dbając jednocześnie o profesjonalizm i rzetelność współpracy.

relations prevac

Dobre relacje

Dbamy o dobre relacje w naszych działaniach. Angażujemy się w prowadzenie działalności biznesowej z zachowaniem wysokiego poziomu uczciwości. Koncentrujemy się na kreowaniu wartości dla klienta, m.in. poprzez wsparcie i doradztwo, wysoką jakość i zadowolenie z zakupu. wierzymy, że nasz długoterminowy sukces jest powiązany z tworzeniem zdrowych, odnoszących sukcesy środowisk i społeczności.

Dostarczamy produkty, towary i usługi, które pomagają zmieniać świat. Projektujemy z myślą o użytkowniku końcowym, z powodzeniem stosując międzynarodowe standardy zapewnienia bezpieczeństwa i ergonomii obsługi. Nasze produkty są bezpieczne i wprowadzane do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przestrzegamy praw człowieka i nie tolerujemy żadnej dyskryminacji. Żadne próby, które są sprzeczne z naszymi zasadami zgodności lub zasadami naszych klientów nie będą podejmowane ani tolerowane. Dążymy do zapewnienia równych szans płci i relacji między nimi. Prowadzimy otwartą i kompleksową politykę komunikacyjną zarówno wobec swoich pracowników, jak i osób z zewnątrz. Obejmuje to wszystkie obszary, takie jak rozwój gospodarczy, planowanie średnio- i długoterminowe, inwestycje, nowe osiągnięcia, zaangażowanie społeczne, nowe projekty, działania marketingowe, zmiany personalne i zarządzanie kryzysowe.

GoGreen

Filozofia GoGreen przejawia się również w projektowaniu naszych produktów. W ramach prac konstruktorskich uwzględniamy cały cykl życia produktu i jego potencjalny wpływ na środowisko naturalne. Kładziemy nacisk na uniwersalność i standaryzację rozwiązań które pozwalają w łatwy sposób modernizować produkty bez konieczności poświęcania ogromnych nakładu czasu na projektowanie i produkcję specjalistycznych elementów. Natomiast modułowe podejście do projektowania aparatur umożliwia klientowi późniejszą ich rozbudowę o kolejne techniki pomiarowe bez konieczności zakupu nowej aparatury. Rozwiązanie takie pozwala osiągnąć ten sam efekt przy niższym nakładzie pracy i minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko naturalne. To również na etapie projektowania wyrobu analizowane są możliwości ograniczenia energochłonności czy zużycia wody.

We wszystkich realizowanych procesach staramy się wykorzystywać elektroniczny obieg dokumentów, ograniczając w ten sposób zużycie papieru. Z kolei w procesach logistycznych analizujemy możliwości recyklingu i ponownego wykorzystania opakowań transportowych i tzw. wypełniaczy. Odpady powstające podczas procesów produkcji, montażu czy serwisu są segregowane, odbierane i raportowane z zachowaniem wymagań prawnych dotyczących ochrony środowiska.

Dobre relacje

Podejmujemy świadome działania w zakresie minimalizacji skutków zmian klimatycznych. Dopełnieniem polityki zrównoważonego rozwoju jest aspekt ekologiczny. Wiemy, że nasza dbałość o intensywny rozwój i podejmowane działania budują społeczną świadomość proekologiczną. Świadome korzystanie z zasobów naturalnych jest dla nas ważne i mocno zakorzenione w naszej polityce średnioterminowej. Staramy się w sposób odpowiedzialny wykorzystywać zasoby takie jak energia, woda, materiały i przestrzeń. Znamy wpływ naszych decyzji i procesów na środowisko, dążymy zatem do osiągnięcia celu neutralności pod względem emisji CO2 poprzez wykorzystywanie: energooszczędnych silników, alternatywnych rozwiązań grzewczych, energooszczędnych technologii pieców, kanałów geotermalnych, usytuowanie i technologie niektórych budynków w zakresie optymalizacji energetycznej, instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynowaniem energii, czy infrastruktury zielonego dachu.

Skontaktuj się z nami