View organization page for PREVAC industry

Coroczny Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy obchodzony 28 kwietnia promuje zapobieganie wypadkom i chorobom zawodowym na całym świecie. Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 2022 skupia się na wzmocnieniu dialogu społecznego w kierunku kultury bezpieczeństwa i zdrowia. Dziękujemy naszym pracownikom za wspólne budowanie kultury bezpieczeństwa!

Let's Celebrate the 2022 World Day for Safety and Health at Work